Om

Bakgrund

Stiftelsen Östuna kyrkskola bildades 1988 genom att kyrkskolan med omgivande mark skänktes till stiftelsen av Östuna församling.

Den bakomliggande orsaken var en förestående reform inom Svenska kyrkan där bl.a. alla fastigheter fr.o.m. 1989 överfördes till pastoratsnivå. Östuna församling ville med stiftelsebildningen behålla kvar kyrkskolan till nytta för församlingen.

 

Syfte

  • Stiftelsen Östuna kyrkskolas syfte är att upplåta lokal för barn- och ungdomsverksamhet, äldreverksamhet, kyrkliga studiecirklar, kör- och syföreningsverksamhet, minnesstunder i samband med begravningsgudstjänster och andra samkväm med anknytning till kyrklig verksamhet. Lokalen används främst för samkväm i samband med dop och begravningar.

 

  • Stiftelsen Östuna kyrkskola delar ut ett stipendium till kyrkligt verksamma östunabor. Stipendiet ska användas till studier och samband därmed erforderliga resor m.m.

 

I kyrkskolan finns också ett museum som stiftelsen ansvarar för och två lägenheter som hyrs ut som bostäder.

 

Ledning

Stiftelsen leds av en styrelse med församlingsprästen, församlingsrådets ordförande och museiintendenten som självskrivna ledamöter. Dessa utser i sin tur övriga ledamöter och ersättare.

 

Adress:

Stiftelsen Östuna Kyrkskola

c/o Lacka Linder

Åsbergby 17

741 94 Knivsta

 

070-250 72 76

info@ostunakyrkskola.se

Copyright © All Rights Reserved